20 October 2012

தின'சிரி' ஜோக்!!!அதுவும் பாதிஇதுவும் பாதியா?

"நீங்க சைவமா ,அசைவமான்னு கேட்டா,யானை பாதி ,சிங்கம் பாதின்னு சொல்றிங்களே ,ஏன் ?"

"யானை சைவம்,சிங்கம் அசைவம் சாப்பிடும்,அதனாலேதான் !"

  

No comments:

Post a Comment