24 October 2012

தின'சிரி ' ஜோக்!!ஏன் படம் தயாரிக்கக் கூடாதா


" மடாதிபதியை  சுற்றி ஏன் நடிகைகள் கூட்டம் ? "
" படாதிபதியாக போறாரோ  என்னவோ ? "

No comments:

Post a Comment