29 October 2012

தின''சிரி '' ஜோக் !!!அதுக்கு இப்படியும் அர்த்தமா?

''பொண்ணுக்கு  காது சரியா கேட்காதுன்னு ஏன் முன்னாடியே சொல்லலே?''


  ''எள்ளுன்னா எண்ணெயா நிற்பான்னு சொன்னேனே!''

No comments:

Post a Comment