29 November 2012

தின 'சிரி ' ஜோக்!!! தணிக்கையா ? தனி கையா ?


"வர வர சினிமாவிலே ஆபாசம் அதிகம் ஆகுது ,
தணிக்கை பண்றாங்களா இல்லையா ?"

"தனியா கையை நீட்டி பண்றாங்களோ என்னவோ ?"

No comments:

Post a Comment