24 November 2012

'சிரி'கவிதை ! புதிரான கவிதையா அவள்?


பாரசீக கவிதையாய்...
 என் விழிகளில் தெரிகிறாய் நீ !
உன் விழிகள் மொழிப் பெயர்த்தால்  அல்லவா 
கவிதை எனக்கு  புரியும் ?

No comments:

Post a Comment