30 December 2012

தின 'சிரி ' ஜோக்!இவரோட கொள்கைப் பிடிப்பு யாருக்கு இருக்கு ?

''பிச்சைப் போடும் போது இடது கையை  பின்னாலே  வைச்சுக்கிரிங்களே ,ஏன்?''
''வலது கை கொடுப்பது  இடது கைக்கு தெரியக் கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் !''


No comments:

Post a Comment