12 January 2013

சிரி'கவிதை!கொடுமை கொடுமைன்னு கோவிலுக்குப் போனா ?

கொள்ளைப் போன பொருள் கிடைக்க வேண்டுமென 
வேண்டுதல்  காணிக்கை செலுத்த தேடிய போது காணவில்லை ....
உண்டியலை !

No comments:

Post a Comment