17 January 2013

தின 'சிரி ' ஜோக்!நீதிபதி தொப்பையும் ,வயிறுமா இருந்தா ........!

''ஆர்டர் !.ஆர்டர் !என்னை கனம் நீதிபதி அவர்களேன்னு இனி மேல் யாரும்   சொல்லக்கூடாதுன்னு  உத்தரவிடுகிறேன் !''

No comments:

Post a Comment