3 February 2013

தின 'சிரி ' ஜோக்!முதல் மனைவியா ,இரண்டாவது மனைவியா ?''மனைவிக்கு எத்தனை  சுழி 'ன 'போடணும்னு கேட்டது தப்பாப் போச்சு !''
''ஏன் ?''
''முதல் மனைவியா ,இரண்டாவது  மனைவியான்னு கேக்கிறாரே !''


No comments:

Post a Comment