26 February 2013

தின 'சிரி ' ஜோக்! சொல்வது எளிது ,செய்வது அரிது !

''சிங்கத்தை வலையில் அடைப்போம் ,கொசுவுக்கு பயந்து வலையில் படுப்போம்ன்னு எழுதியவனை தேடிக்கிட்டு  இருக்கியா ,ஏன் ?
''நான் வேணா கொசுவலை இல்லாம படுக்கிறேன் ,நீ சிங்கத்தைப் பிடித்துக் காமின்னு சொல்லத்தான் !''


2 comments: