7 May 2013

தின 'சிரி ' ஜோக்!மடிசார் சேலைக்கும் புவிசார் குறியீடு உண்டா ?

''மடிசார் மாமிங்கிற சினிமா தலைப்புக்கு எதிர்ப்பாமே ?''
''மடி 'சாரி ' மாமின்னு மாத்திட்டாப் போச்சு !''2 comments:

  1. Replies
    1. எது எதற்குத்தான் எதிர்ப்பு வருமோ தெரியவில்லை ...இப்படியேப் போனால் தரமானப் படைப்புக்களையும் எதிர்ப்பார்க்க முடியாது ...படைப்பாளனின் கற்பனை சிறகை ஒடிப்பது நியாயமல்ல !
      நன்றி !

      Delete