7 June 2013

'சிரி'கவிதை!முதல் அழுகை தாய்க்கு ஆறுதல் !

பிறந்ததும் சிசு அழுதது ...
தாயின் வலியை உணர்ந்து !

2 comments:

  1. Replies
    1. வலியின் மயக்கத்திலும் சிசுவின் அழுகை சத்தம் தாய்க்கும் அருமையாய் தான் இருக்குமென நினைக்கிறேன் !
      நன்றி !

      Delete