14 August 2013

தின 'சிரி ' ஜோக்!இது மனைவியின் சந்தேகமா ,முன் எச்சரிக்கையா ?

''வேலைக் காரி என் ஜீன்ஸ் பேன்ட் .சட்டைப் போட்டுக்கிட்டு  வர்றாளே ,ஏன் கொடுத்தே ?''
''என் சேலையைக் கட்டிக்கிட்டு வந்தா ...நான்னு நினைச்சு அவளை  நீங்க  கட்டிப் பிடிச்சிறக்கூடாதுன்னுதான் !''


No comments:

Post a Comment